Speciale economische zones in Polen

Er werden speciale economische zones (SEZ’s) opgericht om investeerders aan te trekken in gebieden die na 1989 economische leden verloren door middel van stimulansen in de vorm van vrijstellingen van de inkomstenbelasting (geldtransport en BTW). De SEZ’s zijn opgericht bij de wet van 1994, waarvan de eerste de SEZ Euro-Park Mielec was. In de loop der tijd zijn in het land 14 speciale economische zones ingesteld, voornamelijk in postindustriële en economisch uitgesloten gebieden met een hoge werkloosheid. In totaal bestreken zij ongeveer 0,08% van het Poolse grondgebied. Eind 2019 bedroeg de totale oppervlakte van de 14 speciale economische zones bijna 22,95 duizend hectare. Oorspronkelijk zouden ze 20 jaar lang actief zijn. Uiteindelijk is de duur van hun operatie verlengd tot 31 december 2026.

Na verloop van tijd begonnen de investeerders hun ongenoegen te uiten over het feit dat zij gedwongen waren te investeren in een zeer beperkt gebied, waardoor zij moeilijk steun konden krijgen voor bijvoorbeeld de uitbreiding van bestaande installaties buiten de SEZ. Bovendien hebben sommige regio’s waar de zones zich bevinden zich sneller ontwikkeld, onder andere dankzij hun ligging, en door identieke investeringsregels in alle zones zijn ze de slechter gelegen zones kwijtgeraakt. Vandaar de beslissing om de werking van de SEZ fundamenteel te wijzigen door de wet van mei 2018 betreffende de ondersteuning van nieuwe investeringen. Onder de nieuwe wet werd het hele land de Poolse Investeringszone (PSI). Bedrijven hoeven niet langer te investeren in een beperkt gebied dat tot de SEZ behoort, maar kunnen vrijstellingen aanvragen in zowel particuliere als openbare gebieden. Bovendien kunnen investeerders in regio’s die economisch minder ontwikkeld zijn en waar de werkloosheid hoog is, rekenen op meer overheidssteun om de ontwikkeling van deze gebieden te ondersteunen. De belastingvrijstellingen gelden voor 10, 12 of 15 jaar, afhankelijk van het werkloosheidspercentage en het maximale niveau van de toegestane overheidssteun in de regio. Hoe hoger het niveau van de werkloosheid en de overheidssteun, hoe langer de steunperiode.

Er zij op gewezen dat een ondernemer bij investeringen in gebieden die vóór de wet van 2018 tot de SEZ’s behoren, kan rekenen op de maximale periode van vrijstelling van inkomstenbelasting, namelijk 15 jaar, ook al heeft de hele regio een kortere vrijstellingsperiode (10 of 12 jaar). Dezelfde regel geldt voor investeringen die in ten minste 51% van de voormalige SEZ-gebieden worden gedaan.

Ondernemers die een vergunning hebben om in de SEZ actief te zijn, zullen tot eind 2026 gebruik kunnen maken van hun privileges, maar vanaf 1 januari 2019 worden er geen nieuwe vergunningen meer afgegeven om in de SEZ actief te zijn, omdat ze zijn vervangen door ondersteuningsbesluiten in het kader van de wet op de ondersteuning van nieuwe investeringen.

Volgens gegevens van het ministerie van Ontwikkeling, Arbeid en Technologie hebben de speciale economische zones vanaf het begin van hun activiteiten tot eind 2019 investeringen ter waarde van bijna 132 miljard PLN aangetrokken en hebben bedrijven die in de SEZ actief zijn meer dan 388 duizend banen gecreëerd. Meer dan 2.000 bedrijven hebben in de speciale economische zones geïnvesteerd. Meer dan 62% van het in de SEZ’s geïnvesteerde kapitaal was afkomstig uit vijf landen: Polen, Duitsland, Nederland, Luxemburg en de VS. Het grootste deel van de gecumuleerde waarde van de investeringen was in handen van ondernemers uit de automobielindustrie (bijna 25,6%). De volgende plaatsen werden ingenomen door producenten van rubber- en kunststofproducten (bijna 9,7%) en metaalproducten (ongeveer 7,5%).

De hoogste waarde van de investeringen was gelegen in de SEZ’s Wałbrzyska, Katowicka en Łódzka, terwijl het kleinste aantal investeringen naar de SEZ’s Starachowicka en Słupsk ging. Het grootste aantal nieuwe banen werd gecreëerd in de zones Katowice, Wałbrzych en Mielec, en het minste in de zones Słupsk en Starachowice.

De nieuwe rol van de SEZ

In de wet van 2018. het ministerie van Ontwikkeling, Arbeid en Technologie heeft de rol van de speciale economische zones opnieuw gedefinieerd.

Ten eerste zijn de SEZ’s verantwoordelijk voor het uitgeven van besluiten namens de minister van Economische Zaken (momenteel de minister van Ontwikkeling, Arbeid en Technologie) ter ondersteuning van nieuwe investeringen in het kader van het PSI-instrument als gebiedsmanagers. De Areas Managers zijn 14 bedrijven die aanvragen verwerken en beslissingen nemen ter ondersteuning van nieuwe investeringen. De Area Manager is tegelijkertijd het bedrijf dat de gebieden van de speciale economische zones beheert, het zijn dezelfde bedrijven. De verschillen vloeien voort uit de vastgestelde nomenclatuur. Gebiedsmanagers hebben de mogelijkheid om beslissingen te nemen ter ondersteuning van nieuwe investeringen in een veel groter gebied dan in het geval van gebieden binnen de SEZ.

In de eerste 7 maanden van 2020 heeft elke zone besluiten genomen over nieuwe investeringen. De leider was de Katowice SEZ, die 24 investeringsbeslissingen nam. De volgende plaatsen worden ingenomen door de SEZ: Łódzka SSE (16 besluiten), Euro-Park Mielec (15 besluiten) en Pomorska SSE (13 besluiten).

Ten tweede is de volgende taak van de SEZ het uitvoeren van een inspectie van de uitvoering van de voorwaarden die zijn opgenomen in het besluit inzake steun. Speciale economische zones moeten ook activiteiten uitvoeren om de bedrijvigheid en nieuwe investeringen te bevorderen. Veel zones organiseren regelmatig trainingsworkshops over onder andere belastingrecht, nieuwe mogelijkheden voor het verkrijgen van steun voor bedrijven en organiseren bijeenkomsten met buitenlandse investeerders om het potentieel van Polen te laten zien.

Het doel van de SEZ is ook maatregelen te nemen om de samenwerking tussen ondernemers, de lokale gemeenschap en de sociale partners te verbeteren. De zones hebben vele jaren ervaring in samenwerking met lokale overheidseenheden, bijvoorbeeld om een nieuwe bushalte te bouwen bij een productiefaciliteit in aanbouw.
Tot de taken van de SEZ behoort ook samenwerking op het gebied van het in aanmerking nemen van de behoeften van de arbeidsmarkt in het onderwijsproces. De zones ondersteunen de werkgevers door opleidingen voor werknemers te organiseren of door samen te werken met beroepsscholen om toekomstige werknemers door middel van dubbel onderwijs op te leiden tot de behoeften van de lokale investeerders.

Daarnaast zijn de SEZ’s in het kader van hun nieuwe rol betrokken bij het creëren van instrumenten voor de ontwikkeling van een innovatieve economie, bijvoorbeeld door het creëren van clusterstructuren. Tot de taken van de zone behoort ook het aanbevelen van de optimale locatie voor nieuwe investeringen aan ondernemers.

Investeringsgebieden

Het lijkt erop dat een van de grootste voordelen van de SEZ de goed voorbereide investeringsgebieden zijn. Speciale economische zones werden vooral opgericht in sterk geïndustrialiseerde regio’s, vaak op basis van de infrastructuur van een verliezende industrie. Bovendien hebben SEZ-beheerders binnen twee decennia effectief fondsen geworven, waaronder EU-fondsen, voor een goede voorbereiding van het land en de bijbehorende infrastructuur. Hierdoor zijn ze in staat om percelen aan te bieden voor zowel greenfield- als brownfield-investeringen.

In 2019. 54% van de PSI-investeringen waren buiten de SEZ gelegen, en in juli 2020 was dit percentage gestegen tot 71%. Tegelijkertijd kan, rekening houdend met het feit dat de gebieden binnen de SEZ minder dan 1% van het Poolse grondgebied uitmaken, worden vastgesteld dat de zonale percelen nog steeds zeer aantrekkelijk zijn voor investeerders.

Gebieden die een SEZ binnenkomen, kunnen meestal ook rekenen op de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten, zowel vanwege de industriële tradities van deze regio’s als vanwege de activiteiten van de SEZ.

Binnen de SEZ zijn niet alleen bewapende percelen beschikbaar. Veel SEZ’s hebben kantoorruimte met volledig ingerichte conferentieruimtes voor de verhuur voorbereid. Er is ook een mogelijkheid om magazijn- en productiehallen te huren binnen de zones, en zelfs te bouwen om aan de behoeften van een bepaalde investeerder te voldoen.

Zones spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de innovatieve industrie. Op het terrein van de Pomorskie en Krakowska SEZ zijn er technologieparken met een uitgebreide infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling, terwijl er in het merendeel van de SEZ industrieclusters en incubatoren of versnellers zijn ter ondersteuning van startende bedrijven.

 

Investeer hier!

Abonneer u op de nieuwsbrief

Lees meer nieuws

Abonneer u op de nieuwsbrief